Transport ADR Transport

Anumite categorii de mărfuri sunt considerate a avea un anumit grad de pericol și tocmai de aceea CargoBuddy.ro oferă o soluție ideală de transport ADR în condiții de siguranță deplină.

Un transport ADR este necesar în cazul substanțelor și obiectelor care, prin natura lor, pot aduce daune atât oamenilor, cât și mediului înconjurător. De altfel, transportul acestor mărfuri este strict reglementat, iar expedierea și transportul pot fi făcute numai în condiții speciale, după o clasificare și o ambalare adecvate.

În Acordul European ADR există 9 clase de mărfuri periculoase: 

  • substanțe și obiecte explozive;
  • gaze cu potențial exploziv;
  • lichide inflamabile;
  • substanțe solide inflamabile, autoreactive, explozive, desensibilizate solide, substanțe care se aprind spontan, substanțe care atunci când iau contact cu apa degajă gaze inflamabile;
  • substanțe comburante, peroxizi organici;
  • substanțe toxice, substanțe infecțioase;
  • substanțe radioactive;
  • substanțe corosive;
  • substanțe și obiecte periculoase – diverse.

Tot potrivit Acordului European ADR privind transportul de mărfuri periculoase / transport ADR, un autovehicul care transportă marfă periculoasă trebuie să aibă echipamente de protecție și să îndeplinească anumite condiții: să fie dotat cu semne distincte de indentificare, să aibă stingătoare de incendiu și triunghiuri de avarie, iar șoferul trebuie să aibă asupra lui o trusă ADR specială. 

CargoBuddy.ro îți oferă garanția că transportul ADR se va desfășura în condiții de maximă siguranță și profesionalism. În plus, poți urmări în timp real traseul încărcăturii și ai permanent posibilitatea de a comunica direct cu șoferul, pentru a evita intermedierile care duc la pierderea de timp prețios. 

Plecăm întotdeauna de la verificare temeinică a transportatorilor și până la asigurări de transport ADR și, în plus, optimizăm constant costurile transportului, astfel încât ofertele de preț să fie avantajoase pentru client și să se plieze pe bugetul pe care acesta îl are disponibil. 

Suntem în domeniul acesta de peste 10 ani, am fost cândva în locul tău, așa că poți alege cu încredere CargoBuddy.ro!