Termeni și condiții

Termeni și condiții - Transportator

1. DEFINITII

Cu exceptia cazului in care contextul indica altfel, termenii definiti mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

Bunuri

Bunurile care sunt transportate de catre Transportator si care fac obiectul unei Comenzi si Oferte de Transport.

C-Buddy

Platforma privind arhitectura hardware si software ce insumeaza informatii comerciale si care poate fi accesata pe baza dreptului de utilizare acordat in mod expres. Orice referire la aplicatie se va face la aplicatia C-Buddy.

Clientul

Beneficiarul final al serviciilor C-Buddy (cumparatorul de servicii de transport), utilizatorul platformei de intermediere electronica privind transportul de bunuri care a lansat o Comanda pentru achizitionarea de servicii de transport prin intermediul C-Buddy.

Comanda

Cererea de servicii de transport adresata/plasata de catre Client prin intermediul oricareia din urmatoarele modalitati de colectare a cererilor Clientilor puse la dispozitie de catre C-Buddy, cum ar fi, fara limitare la aplicatie smartphone, website, call-center, email etc.

Comanda de referinta

Dupa caz, Comanda la care se refera un Comision, un Tarif, o Oferta, o prestare de Servicii de orice fel sau alta activitate in baza prezentului Contract.

Comanda finalizata

Comanda care s-a incheiat prin confirmarea de catre Client si Transportator a livrarii Bunurilor sau Comanda care este considerata ca finalizata conform prezentului Contract.

Comanda anulata

Comanda cu privire la care Transportatorul are dreptul sa renunte, in conditiile prezentate mai jos.

Comanda Noua

Orice comanda subsecventa unei/unor Comenzi de Referinta.

Comision

Suma care revine C-Buddy ca pret al serviciilor de intermediere de transport puse la dispozitia Clientului si Transportatorului de catre C-Buddy in baza prezentului Contract, calculata in baza Tarifului, conform prevederilor Contractului pentru fiecare Comanda/Comanda finalizata.

Conditii Generale

Anexa la prezentul Contract care contine prevederi generale si care sunt acceptate atat de Client, cat si de Transportator si care reprezinta acordul juridic intre Client si Transportator.

Contract

Prezentul contract incheiat intre Transportator si C-Buddy, impreuna cu toate anexele sale, precum si cu orice alte acorduri intre cele doua Parti, indiferent de forma acestora.

Contul personal

Contul online din aplicatia C-Buddy atribuit unui utilizator pe baza informatiilor solicitate la momentul crearii contului sau ulterior (prin campanii de actualizare) si care va putea fi accesat numai pe baza de user (nume de utilizator) si parola. Interfata Contului personal poate fi diferita in functie de alegerea privind „Cont de Client” sau „ Cont de Transportator”.

Deturnarea Comenzilor

Orice actiune sau inactiune prin intermediul careia un utilizator C-Buddy determina/incearca sau determine orice alt utilizator C-Buddy sa realizeze o Comanda sau Oferta si/sau sa achizitioneze/vanda servicii de transport printr-o alta metoda decat prin intermediul C-Buddy, daca aceasta din urma metoda a fost cea initial accesata de catre utilizatorul C-Buddy.

Documentul de Transport

Toate si orice acte, documente necesare realizarii Transportului in conformitate cu Reglementarile in vigoare (CMR, scrisoare de trasura, recipisa de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet ori legitimatie de calatorie sau altele asemenea, de la caz la caz).

Durata Transportului

Durata de timp care este indicata in Oferta de Transport privind realizarea Transportului.

Istoricul de Cont

Totalitatea Comenzilor, precum si activitatea in legatura cu acestea cu privire la un Cont de Client.

Locatia de expeditie

Adresa de la care se vor prelua Bunurile de catre Transportator si care va reprezenta locatia de incepere a Transportului.

Locatia de destinatie

Adresa la care se vor livra Bunurile de catre Transportator si care va reprezenta locatia de incheiere a Transportului.

Noul Contract sau Contractul Nou

Orice Contract subsecvent prezentului Contract care se incheie prin plasarea unei noi Comenzi cu privire la Servicii.

Oferta

Solicitarea de pret si conditii cu privire la Transportul de Bunuri din partea unui utilizator C-Buddy.

Oferta Acceptata

Oferta de Transport acceptata de catre Client prin acordul dat sub forma de „click” a butonului din aplicatia C-Buddy care solicita acordul sub orice forma a acceptarii Ofertei.

Oferta de Transport

Oferta care este afisata si implicit transmisa Clientului la momentul plasarii unei Comenzi prin intermediul C-Buddy.

Operatorul de plati

Operatorul de plati agreat de catre C-Buddy, platforma integrata de servicii de comert electronic, prin intermediul careia se realizeaza platile referitoare la utilizarea C-Buddy.

Pretul Transportului

Suma la care este indreptatit Transportatorul pentru realizarea Transportului unei Comenzi, TVA inclus, care nu include Comisionul C-Buddy.

Reglementari

Orice lege, decizie, hotatarare, ordonanta, cod, decret, regula, reglementare sau cerinta emisa, pusa in aplicare, adoptata, promulgata, implementata sau altfel adoptata de catre sau sub autoritatea oricarui organism guvernamental, sau de catre orice alt organism de reglementare din Romania si/sau din Uniunea Europeana.

Servicii

Totalitatea activitatilor, informatiilor, intermedierilor, inlesnirilor etc. de care beneficiaza Transportatorul in baza prezentului Contract, prin intermediul carora plaseaza/poate plasa o Oferta.

Tarif

Suma aferenta unei Comenzi, TVA inclus, reprezentand pretul total al Comenzii si include Comisionul C-Buddy si Pretul Transportului.

Transport

Activitatea de Transport a unui Bun de la Locatia de expeditie pana la Locatia de destinatie, in baza Comenzii plasate de catre Client si acceptate de catre Transportator, agreate de catre Client si Transportator prin intermediul C-Buddy.

Transportator

Beneficiarul final al serviciilor C-Buddy (vanzator de servicii de transport), utilizatorul platformei de intermediere electronica privind transportul de bunuri care a acceptat o Comanda si/sau a plasat o Oferta de Transport prin intermediul C-Buddy.

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Cargo Buddy presteaza servicii de intermediere de transport pentru Transportator, in schimbul Comisionului pe care aplicatia il adauga automat la pretul oferit de transportator catre client.

2.2. Anexa 1 (Conditii Generale) face parte integranta din prezentul Contract, iar drepturile si obligatiile Transportatorului privind Transportul si in relatie cu Clientul reies in mod exclusiv din Conditiile Generale, care vor fi acceptate in exact aceeasi forma si conditii de catre Client, Conditiile Generale reprezentand relatia contractuala dintre Client si Transportator, la care se adauga prevederile legale in materia transportului de bunuri.

3. CONTUL PERSONAL. UTILIZAREA C-BUDDY

3.1. Pentru a utiliza Serviciile, utilizatorul trebuie sa se inregistreze si sa mentina un Cont personal activ. Varsta minima pentru crearea contului este de 18 ani sau dobandirea calitatii de major, conform Reglementarilor in vigoare. Inregistrarea Contului personal implica transmiterea catre Cargo Buddy a anumitor informatii personale, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon s.a., iar in cazul persoanelor juridice informatii referitoare la datele de identificare, precum si o metoda de plata valabila, acceptata de catre Cargo Buddy. Nementinerea informatiilor exacte, complete si actualizate ale Contului personal, inclusiv cu privire la metoda de plata etc., poate duce la imposibilitatea accesarii si/sau utilizarii Serviciilor. Transportatorul este responsabil pentru toata activitatea care se desfasoara in Contul personal si are obligatia de a mentine securitatea si secretul numelui de utilizator si parolei Contului personal. Cu exceptia cazului in care Cargo Buddy va permite in mod expres, o persoana fizica sau juridica poate detine mai multe Conturi personale.

3.2. La momentul inregistrarii, utilizatorul va avea obligatia sa aleaga intre Cont de Client sau Cont de Transportator , astfel incat interfata Contului personal poate fi diferita in functie de aceasta alegere.

3.3. Utilizatorul nu va permite utilizarea Contului personal de catre terte persoane si nu are dreptul sa transfere Contul personal catre orice terta persoana. Utilizatorul are obligatia sa respecte Reglementarile in vigoare in accesarea si utilizarea Serviciilor si va accesa sau utiliza Serviciile numai in scopuri legale (de exemplu, dar fara a se limita la, niciun Transport de materiale ilegale sau periculoase).

3.4. Cargo Buddy are dreptul sa solicite furnizarea unei dovezi de identitate sau o alta metoda de verificare a identitatii Utilizatorul pentru a accesa sau utiliza Contul personal si/sau Serviciile. In caz de refuz din partea Utilizatorului, Cargo Buddy are dreptul sa limiteze sau refuze accesul la sau utilizarea Contului personal.

3.5. Utilizatorul este de acord asupra faptului ca Cargo Buddy, prin oricare din angajatii sai, poate contacta telefonic sau prin mesaje text (inclusiv printr-un sistem automat de apelare telefonica), la oricare dintre numerele de telefon furnizate in legatura cu Contul personal, inclusiv in scop de marketing. Utilizatorul intelege ca acest acord nu reprezinta o conditie de achizitionare a vreunui bun sau serviciu, acord pe care il poate retrage oricand prin transmiterea unei notificari catre C-Buddy in acest sens, conform Reglementarilor in vigoare.

3.6. In vederea accesarii si utilizarii Cargo Buddy, Utilizatorul trebuie sa aiba acces la o retea de date si/sau internet pe dispozitivul unde va fi downloadat si instalat Cargo Buddy. Nu toate dispozitivele sunt compatibile cu aplicatia Cargo Buddy, iar Cargo Buddy nu garanteaza faptul ca aplicatia va functiona pe orice dispozitiv. Cargo Buddy si/sau Serviciile pot fi supuse defectiunilor si intârzierilor inerente utilizarii internetului si a comunicatiilor electronice.

3.7. Pentru furnizarea Serviciilor, Cargo Buddy va folosi locatia detaliata a Clientului si a Transportatorului, precum si informatii cu privire la ruta de deplasare, de exemplu prin intermediul GPS, sau alte informatii trimise de catre dispozitivul pe care este instalata si activata aplicatia Cargo Buddy. Pentru accesarea si utilizarea Cargo Buddy, este necesara permisiunea aplicatiei Cargo Buddy la unele componente ale dispozitivului cum ar fi, locatia, calendar etc. In lipsa accesului, Cargo Buddy ar putea sa nu functioneze optim. In lipsa permisiunii de acces, Cargo Buddy nu isi asuma deficientele de functionare ale aplicatiei.

4. COMANDA. OFERTA. ACCEPTARE OFERTA

4.1. Comanda. Modificare Comanda. Anulare Comanda

4.1.1. Pentru a plasa o Comanda, este necesar ca utilizatorul sa detina un Cont personal activ, conform capitolului Cont Personal. Utilizarea C-Buddy. Prin plasarea Comenzii, utilizatorul devine Client, iar prezentul Contract intra in vigoare.

4.1.2. La plasarea Comenzii, Clientul va insera informatiile solicitate in aplicatie, astfel cum se pot modifica din cand in cand, inclusiv, dar nelimitat la greutatea Bunurilor transportate, indicare Locatie de expeditie si Locatie de destinatie, ora de predare a Bunurilor etc., insa in functie de modificarile survenite pe parcurs costul de transport se poate modifica.

4.1.3. Comanda este valabila pentru o perioada de 12 ore de la momentul plasarii. La momentul implinirii celor 12 ore, Comanda va fi anulata, iar Clientul poate plasa o noua Comanda. Un Cont personal poate plasa comenzi nelimitat.

4.1.4. Comanda plasata nu obliga Cargo Buddy si/sau Transportatorul in vreun mod fata de Client si nici Clientul fata de Cargo Buddy si/sau Transportator, aceasta reprezentand solicitarea unei Oferte de Transport.

4.1.5. Intre momentul plasarii Comenzii si anterior plasarii Ofertei de catre Transportator, Comanda poate fi modificata, in acest caz valabilitatea Comenzii modificate se va prelungi cu inca 12 ore.

4.1.6. Comanda poate fi anulata oricand intre momentul plasarii Comenzii si momentul Acceptarii Ofertei, fara nicio sanctiune pentru Client timp de 30 de minute de la acceptarea ofertei Transportatorului de catre Client. La implinirea celor 30 de minute, anularea comenzii atrage dupa sine penalizari de dislocare in valoare de 200 lei, cu conditia ca Transportatorul sa se fi pus in miscare catre locatia aferenta incarcarii.

4.1.7. In vederea efectuarii platii catre Transportator, acesta trebuie sa faca dovada dislocarii catre locul incarcarii. Acest lucru se va efectua prin intermediul aplicatiei Cargo Buddy.

4.2. Oferta

4.2.1. Pentru a plasa o Oferta, utilizatorul trebuie sa aiba un Cont personal activ, conform capitolului Cont Personal. Utilizarea Cargo Buddy. Prin plasarea Ofertei, utilizatorul devine Transportator, iar prezentul Contract intra in vigoare.

4.2.2. La plasarea Ofertei, Transportatorul va insera informatiile solicitate in aplicatie, astfel cum se pot modifica din cand in cand, inclusiv, dar nelimitat la Durata Transportului, data si ora de preluare Bunuri, data si ora de livrare Bunuri, Pretul de Transport etc. Modificarile survenite sunt determinate in functie de modalitatea efectuarii transportului. Astfel, daca transportul se efectueaza in regim de grupaj informatiile solicitate in aplicatie se pot modifica conform conventie CMR, Capitolul IV, Art 19, iar daca transportul se efectueaza in regim exclusiv informatiile solicitate in aplicatie nu se pot modifica.

4.3. Acceptare Oferta

4.3.1. Oferta de Transport va fi notificata Clientului in aplicatie si va ramane in vigoare pentru o perioada de 1 ora, in situatia in care nu este acceptata mai devreme de catre Client. Oferta include informatiile transmise de catre Client si informatiile transmise de catre Transportator, plus Tariful, Pretul de Transport si Comisionul care este inclus in pretul final primit de catre client.

4.3.2. Transmiterea si primirea catre si de catre Client a Ofertei de Transport nu presupune acordul Clientului cu privire la Oferta de Transport si nici nu implica niciun cost pentru Client in favoarea Cargo Buddy si/sau Transportator.

4.3.3. Ulterior primirii Ofertei de Transport, Clientul are la dispozitie un termen de 12 ore pentru a accepta Oferta. La expirarea termenului de 12 ore Oferta de Transport va expira, Comanda anulandu-se in mod implicit.

4.3.4. PRIN PLASAREA OFERTEI DE TRANSPORT, TRANSPORTATORUL ISI DA ACORDUL IN MOD EXPRES ASUPRA FAPTULUI CA CARGO BUDDY SI-A INDEPLINIT OBLIGATIILE PRIVIND SERVICIILE SI COMISIONUL CARE ESTE INCLUS IN PRETUL TRANSPORTULUI SE VA PLATI CATRE CARGO BUDDY. OFERTA DE TRANSPORT SE VA CONSIDERA ACCEPTATA DE CATRE TRANSPORTATOR IN MOMENTUL IN CARE ACESTA VA ACCEPTA COMANDA PRIN PLATFORMA CARGO BUDDY, ACCESAND BUTONUL ’’ACCEPT TERMENII SI CONDITIILE’’.

4.3.5. La momentul acceptarii Ofertei de Transport, contul bancar asociat Contului de client se va debita cu suma reprezentand Tariful, aceasta suma urmand a fi pusa la dispozitia Operatorului de plati. In situatia in care Tariful nu poate fi debitat din contul Clientului, acceptarea Oferta de Transport nu se va considera acceptata. Clientul are la dispozitie perioada de valabilitate a Ofertei pentru a remedia aceasta neregularitate si a accepta Oferta.

4.3.6. Ulterior acceptarii Ofertei de Transport, Clientul poate anula Oferta de Transport, in termen de 30 de minute fara a i se aplica vreo sanctiune conform prezentului Contract.

5. TRANSPORT

5.1. In vederea realizarii Transportului, Clientul va fi considerat atat expeditor, cat si destinatar in raporturile cu Transportatorul, iar persoanele care vor realiza predarea Bunurilor si/sau receptia Bunurilor vor fi considerate reprezentanti ai Clientului si, respectiv, ai Transportatorului. Clientul si Transportatorul au obligatia sa comunice si sa colaboreze in vederea realizarii Transportului in conditii normale, pentru indeplinirea cu buna-credinta a obligatiilor si drepturilor fiecaruia. Toate notificarile din aplicatia Cargo Buddy se vor transmite catre Contul personal al Clientului care a plasat Oferta de Transport, acesta avand obligatia sa intre in legatura cu expeditorul si destinatarul pentru predarea si receptia Bunurilor. In continuare, orice referire la destinatar sau la expeditor se vor face la Client, in calitate de titular al drepturilor si obligatiilor referitoare la expeditie si/sau destinatie.

5.2. Preluarea/Predarea Bunurilor

5.2.1. Cargo Buddy va transmite Clientului si Transportatorului informatiile si datele de contact relevante inserate in Contul personal de fiecare dintre cei de mai sus (numar de telefon etc.), in vederea stabilirii legaturii intre Client si Transportator pentru predare, preluare si livrare.

5.2.2. Transportatorul are obligatia de a se prezenta la ora indicata in Oferta de Transport pentru predarea/preluarea Bunurilor. Acesta trebuie sa notifice pe adesa de mail contact Am ajuns la Locatia de expeditie, moment de la care se calculeaza timpul obligatoriu de asteptare.

5.2.3. Transportatorul are obligatia sa astepte prezentarea expeditorului in vederea predarii Bunurilor o perioada de 2 ore. La expirarea acestui termen, Transportatorul trebuie sa notifice pe adresa de mail Lipsa expeditor si sa dea mai multe detalii, daca este cazul. In situatia in care Transportatorul nu notifica, acesta nu are dreptul la eventuale prejudicii. Neprezentarea expeditorului da dreptul Transportatorului sa paraseasca Locatia de expeditie, fara nicio sanctiune.

5.2.4. In cazul in care Transportatorul paraseste locul de incarcare fara acordul Cargo buddy, transportatorul va plati o penalizare de 150 lei. Clientul se poate indrepta impotriva transportatorului pe calea dreptului comun conform legilor in vigoare.

5.3. Livrarea Bunurilor

5.3.1. Transportatorul are obligatia sa Transporte Bunurile la Locatia de destinatie si sa ia legatura cu expeditorulin vederea realizarii livrarii si sa obtina semnatura acestuia pe Documentul de Transport. La ajungerea la destinatie, Transportatorul trebuie sa notifice pe adresa de mail contact@cargobuddy.ro Am ajuns la Locatia de destinatie, moment de la care se calculeaza timpul obligatoriu de asteptare.

5.3.2. Transportatorul are obligatia sa astepte prezentarea destinatarului in vederea livrarii Bunurilor o perioada de 2 ore. La expirarea acestui termen, Transportatorul trebuie sa notifice pe adresa de mail contact@cargobuddy.ro Lipsa destinatar si sa dea mai multe detalii, daca este cazul. In situatia in care Transportatorul nu notifica, acesta nu are dreptul la eventuale prejudicii. Neprezentarea destinatarului da dreptul Transportatorului sa paraseasca Locatia de destinatie, conform Conditiilor Generale si Reglementarilor.

5.3.3. In vederea finalizarii Comenzii, ulterior livrarii Bunurilor sau in cazul in care destinatarul nu se prezinta in vederea receptiei, dupa cele 30 de minute de asteptare, Transportatorul va bifa in aplicatie Comanda finalizata.

5.3.4. In termen de pana la 24 de ore de la momentul la care Comanda este finalizata sau considerata finalizata, Pretul de Transport se va transfera catre Transportator. In situatia in care Transportatorul nu se prezinta la Locatia de destinatie in termen de 2 ore ulterior impinirii Duratei Transportului, in lipsa unui acord in acest sens cu Clientul, Transportatorul nu este indreptatit sa primeasca Pretul de Transport.

5.3.5. Daca niciunul dintre Client si Transportator nu notifica pe adresa de mail contact@cargobuddy.ro in termen de 2 ore de la momentul finalizarii Duratei Transportului, se va considera ca acestia au ajuns la un acord cu privire la anularea Comenzii, fara nicio sanctiune pentru vreunul dintre cei doi, iar Pretul de Transport se va transfera Clientului in cel mult 24 de ore de la implinirea termenului de 2 ore.

5.3.6. Transportatorul intelege faptul ca Cargo Buddy nu are nicio raspundere cu privire la prezentarea Clientului la predare sau la livrare. Avand in vedere natura si caracteristicile operatiunilor de transport prin intermediul aplicatiei, Pretul de Transport se va transfera catre Transportator ulterior Comenzii finalizate, conform celor de mai sus. In situatia in care Clientul nu este de acord sau are obiectiuni cu privire la Comanda finalizata, Conditiile Generale si Reglementarile in vigoare se vor aplica.

6. PRET. MODALITATE DE PLATA

6.1. Pentru serviciile de intermediere desfasurate in temeiul prezentului Contract, Cargo Buddy este indreptatit sa adauge un Comision la Pretul Transportului, care este inclus in pretul final al transportului.

6.2. Transportatorul accepta faptul ca toate transferurile pentru folosirea Cargo Buddy se vor realiza prin Operatorul de plati agreat de catre Cargo Buddy, in conformitate cu instructiunile Operatorului de plati.

6.3. Transportatorul va elibera facturi in format electronic corespunzatoare Pretului de Transport si orice alte documente contabile necesare conform Reglementarilor. In acest sens, Transportatorul este de acord cu emiterea facturilor fiscale in format electronic conform prevederilor Codului fiscal.

6.4. Modalitatea de plata

6.4.1. Toate platile in legatura cu Cargo Buddy vor fi activate folosind metoda de plata preferata desemnata in Contul personal, dupa care se va transmite o notificare prin e-mail sau prin aplicatie. Daca se determina ca metoda de plata principala a Contului nu poate fi accesata si plata nu poate fi realizata (contul bancar asociat Contului de client nu este activ, nu poate fi creditat etc.), Cargo Buddy poate utiliza o metoda de plata secundara, daca este disponibila. Taxele platite sunt finale si nerambursabile, cu exceptia cazului in care Cargo Buddy stabileste altfel.

6.4.2. Cargo Buddy isi rezerva dreptul de a stabili, modifica si/sau revizui Tarifele, Comisioanele sau Preturile de Transport pentru oricare sau toate Serviciile in orice moment, la libera discretie a Cargo Buddy. Orice astfel de stabilire, modificare sau revizuire a acestor preturi nu va afecta Oferta, Oferta Acceptata sau Oferta de Transport. Toate aceste modificari pot opera in mod continuu, in functie de cererea si oferta de Servicii ale tuturor utilizatorilor Cargo Buddy, insa nu vor afecta nicio Oferta de Transport acceptata.

6.5. Cargo Buddy poate, din când in când, sa ofere anumitor utilizatori oferte promotionale si reduceri care pot duce la sume diferite percepute pentru aceleasi Servicii sau Servicii similare.

7. DURATA CONTRACTULUI. INCETARE

7.1. Contractul intra in vigoare la data plasarii unei Oferte si are valabilitate pana la (i) momentul cand Comanda este considerata Comanda finalizata; sau (ii) momentul la care intervine anularea Comenzii (Comanda anulata), oricare dintre aceste cazuri va interveni cel mai tarziu.

7.2. In cazul in care Transportatorul, in urma evaluarii de catre clienti, va avea de 3 ori evaluarea sub 4 stele, Cargo Buddy isi rezerva dreptul de a elimina Transportatorul din aplicatie din cauza evaluarilor primite. Evaluarea este de la 1-5 stele.

8. RASPUNDERE

8.1. Oricare dintre Partile prezentului Contract este obligata sa isi indeplineasca obligatiile asumate cu buna-credinta. Transportatorul intelege ca Deturnarea Comenzii, Ofertei de Transport sau orice alta actiune sau inactiune care are ca finalitate sau urmareste realizarea unui Transport prin orice alta metoda decat prin intermediul Cargo Buddy, daca Cargo Buddy reprezinta metoda initiala, in vederea neplatirii Comisionului, da dreptul Cargo Buddy sa solicite penalitati in cuantum de 3 ori valoarea pretului transportului, sub forma de daune-interese pentru pagubele suferite. Acest prejudiciu este datorat de catre Partea in culpa de la momentul notificarii in acest sens, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate.

8.2. Transportatorul nu are dreptul sa refuze o Oferta de Transport acceptata de catre Client, sub sanctiunea suspendarii Contului de transportator pentru o perioada de 3 luni, si plata unor penalitati calculate in functie de viitoarele costuri pe care le va avea clientul in vederea efectuarii unui nou transport, pe langa orice drepturi ar putea avea Clientul si/sau Cargo Buddy conform Conditiilor Generale si Reglementarilor in vigoare.

8.3. In situatia in care Transportatorul subcontracteaza o parte sau toate dintre serviciile de Transport prestate in baza prezentului Contract, Transportatorul care a plasat Oferta de Transport va raspunde fata de Cargo Buddy si Client pentru toate si orice prejudicii suferite de catre Client si/sau Cargo Buddy ca urmare a Transportului.

8.4. Transportatorul accepta ca este raspunzator pentru urmatoarele cazuri de neregularitati la serviciile de Transport, iar urmatoarele sanctiuni reprezinta prejudiciul Clientului:

  • Neprezentarea la Locatia de expediere : Transportatorul va fi sanctionat cu 10% din Pretul de Transport dupa un total de 2 ore de intarziere, iar dupa 2 ore clientul poate considera ca Transportatorul a refuzat Oferta de Transport, iar in eventualitatea in care clientul a generat costuri suplimentare trensportatorul va fi obligat sa plateasca acele costuri.
  • Intarzierea ajungerii la destinatie : 10% din Pretul de Transport pentru fiecare zi intarziere.
  • Nerespectarea timpului de stationare impus de catre C-Buddy : 10% din Pretul de Transport pentru fiecare zi nerespectata.

8.5. Transportatorul intelege ca toate sumele mentionate anterior vor fi compensate din Pretul de Transport si aceste sume vor fi returnate Clientului, iar suma cuvenita Transportatorului ca si Pret de Transport se va diminua cu totalul sanctiunilor aplicate acestuia in cazurile de mai sus.

8.6. Orice termene de plata sau transfer, atunci cand se refera la sume de bani, se vor realiza in interiorul sau la termenele de plata mentionate in acest Contract, de catre Cargo Buddy prin Operatorul de plati. Momentul intrarii efective a sumelor de bani in contul Clientului si/sau Transportatorului poate fi diferit fata de momentul realizarii platii efective de catre Operatorul de plati, in functie de institutia bancara la care este atribuit contul bancar in care intra sau din care pleaca sumele de bani respective. Cargo Buddy nu isi asuma in niciun fel orice raspundere cu privire la timpul de transfer al sumelor de bani dintr-un cont in altul.

8.7. Forta Majora. Niciuna dintre Parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor prin inscrisuri eliberate de Camera de Comert si Industrie, sau alte institutii abilitate in acest sens, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data producerii evenimentului.

9. PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. Cargo Buddy este unicul proprietar al aplicatiei. Sub rezerva respectarii prezentului Contract, Cargo Buddy acorda celeilalte Parti o licenta limitata, neexclusiva, non-licentiala, revocabila, netransmisibila pentru: (i) accesarea si utilizarea aplicatiei de pe dispozitivul personal doar in legatura cu utilizarea Serviciilor; si (ii) accesarea si utilizarea oricarui continut, informatii si materiale conexe care pot fi puse la dispozitie prin intermediul Serviciilor, in fiecare caz exclusiv pentru uz personal.

9.2. Partea care foloseste aplicatia nu are dreptul: (i) sa elimine orice drepturi de autor, marca comerciala sau alte notificari de proprietate din nicio portiune a Serviciilor; (ii) sa reproduca, sa modifice, sa pregateasca lucrari derivate bazate pe aplicatie, sa distribuie, sa licenteze, sa inchirieze, sa vânda, sa revânda, sa transfere, sa afiseze public, sa efectueze in mod public, sa transmita, sa difuzeze sau sa exploateze altfel Serviciile, cu exceptia in care acest lucru este permis expres de Cargo Buddy; (iii) sa decompileze sau dezasambleze Serviciile, cu exceptia cazului in care este permis de Reglementari; (iv) sa se conecteze la, sa copieze sau sa altereze oricare portiune a Serviciilor; (v) sa provoace sau sa lanseze programe sau scripturi cu scopul de a razui, indexa, analiza sau, in alt mod, extrage de date referitoare la oricare portiun a Serviciilor sau sa incarce sau impiedice functionarea si/sau functionalitatea oricarui aspect al Serviciilor; sau (vi) sa incerce sa obtina acces neautorizat sau sa afecteze orice aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau retelelor aferente.

10. CONFIDENTIALITATE. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Partile isi asuma responsabilitatea de a nu divulga, in orice moment, orice informatii de natura secreta sau confidentiala, atat pe durata valabilitatii Contractului cat si ulterior, pentru o durata de 5 (cinci) ani, fara a tine cont de incetarea prezentului Contract sau de desfasurarea sau indeplinirea obligatiilor si atributiilor lor conform acestui Contract si sa: (a) pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei informatii confidentiale; (b) nu foloseasca nicio informatie confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale conform prezentului Contract si in nici un alt scop si sa nu permita folosirea oricarei informatii confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a celeilalte Parti.

10.2. Termenul „Informatii Confidentiale” se aplica si cuprinde toate clauzele prezentului Contract, toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legatura cu activitatea Partilor, inclusiv, dar fara a se limita la: informatii aferente identitatii afiliatilor, partenerilor comerciali, consultantilor, angajatilor Partilor.

10.3. Partile vor utiliza informatiile transmise pe parcursul relatiei de afaceri doar in scopuri de afaceri permise si legale. Partile vor lua masurile corespunzatoare pentru a impiedica accesul neautorizat al tertelor parti la date si/sau produse legate de activitatea Partilor si isi vor informa angajatii care detin acces la aceste date si/sau produse despre obligatiile rezultate din prezenta clauza de confidentialitate. Toate opiniile, sugestiile, rapoartele, notele, datele, analizele, compilatiile, studiile sau alte documente pregatite cu ocazia executarii sau indeplinirii sarcinilor si atributiilor sale prevazute in acest Contract sau care interpreteaza, comenteaza, contin, sunt derivate de la sau reflecta intr-un alt mod astfel de sarcini, sau documentele decrise in prezentul Contract.

10.4. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in masura in care informatiile confidentiale: (a) trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si/sau aceasta dezvaluire a fost dispusa de o autoritate competenta; in aceste circumstante, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Partea care dezvaluie trebuie sa informeze cealalta Parte si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera cu cealalta Parte in actiunile pe care aceasta le considera necesare pentru protejarea intereselor sale. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din informatiile confidentiale in mod strict necesara a fi divulgata, iar Partile vor coopera in privinta datei si continutului divulgarii si se vor asigura ca persoanele carora informatiile le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si continua sa o respecte; (b) sunt informatii cu privire la care Partile convin in scris ca nu au un caracter confidential; (c) sunt publicate sau accesibile publicului general, altfel decat prin incalcarea de catre una din Parti a acestui Contract sau a oricarei alte obligatii de confidentialitate; (d) sunt dezvaluite catre membrii grupului Partii care divulga; (e) trebuie dezvaluite publicului in vederea indeplinirii obligatiilor prezentului Contract.

10.5. Cargo Buddy si Transportatorul vor respecta toate Reglementarile in ce priveste protectia datelor cu caracter personal cu care intra in contact, fiecare fiind raspunzator cu privire la aceste obligatii.

11. PREVEDERI FINALE

11.1. Notificari. Orice notificare sau comunicare in legatura cu prezentul Contract va fi in scris (inclusiv prin e-mail sau prin intermediul aplicatiei) si va fi considerata comunicata daca este transmisa Partii destinatare la datele de contact notificate prin orice metoda celeilalte Parti.

11.2. Legea Aplicabila. Litigii. Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile din Romania. Orice disputa sau diferenta care decurge din sau in legatura cu prezentul Contract, care nu poate fi solutionata prin negocieri amiabile in termen de 15 zile de la notificarea oricarei Parti in acest sens, va fi solutionata definitiv de catre instantele competente din de la sediul C-Buddy.


 

ANEXA 1

CONDITII GENERALE

Prezentele Conditii Generale reprezinta termenii si conditiile privind relatia de Transport, astfel cum este definit in Contractul Client/C-Buddy si in Contractul Transportator/C-Buddy si guverneaza cadrul juridic general in care se va desfasura relatia contractuala dintre Client si Transportator, in calitate de destinatar si respectiv furnizor al Serviciilor de Transport.

Raporturile juridice dintre Client si Transportator vor fi guvernate de prezentele Conditii Generale, care se vor completa, acolo unde este cazul, cu dispozitiile prevazute in fiecare dintre documentele contractuale specifice celor doua Parti – Contractul Client/C-Buddy si in Contractul Transportator/C-Buddy (fiind denumite in cele ce urmeaza Contractul Cargo Buddy).

In masura in care raman aspecte nereglementate in mod expres, raporturilor juridice dintre Client si Transportator li se vor aplica Reglementarile in vigoare, precum si uzantele si practicile in materia transporturilor.

CONTRACT DE TRANSPORT

Prezentul contract de transport (Contractul) reprezinta acordul dintre Client si Transportator, in calitate de utilizatori ai aplicatiei C-Buddy, care au agreat, la momentul crearii Contului personal, termenii si conditiile prezentului Contract si conditiile incheierii acestuia, si anume la distanta, in momentul plasarii Comenzii sau in momentul plasarii Ofertei.

I. Obiectul Contractului

1. Transportatorul se obliga sa transporte Bunurile mentionate in Comanda de la Locatia de Expeditie la Locatia de Destinatie, in schimbul Pretului de Transport, astfel cum este agreat in Contractul C-Buddy. Transportatorul nu are dreptul sa refuze un Transport ulterior acceptarii Ofertei de Transport de catre Client.

2. Clientul se obliga sa plateasca Pretul de Transport si sa isi indeplineasca toate obligatiile sale cu privire la predarea Bunurilor si/sau preluarea Bunurilor la expeditie si destinatie.

II. Durata Contractului

1. Contractul intra in vigoare la momentul acceptarii de catre Client a Ofertei de Transport, acceptare notificata imediat Transportatorului si are valabilitate pana la (i) momentul cand Comanda este considerata Comanda finalizata; sau (ii) momentul la care intervine anularea Comenzii (Comanda anulata), oricare dintre aceste cazuri va interveni cel mai tarziu.

2. Prin acordul scris dintre Client si Transportator, notificat catre C-Buddy.

III. Pret si modalitate de plata

Pretul cuvenit Transportatorului este Pretul de Transport, astfel cum acesta este definit si reglementat in Contractul Cargo Buddy.

IV. Prevederi privind Transportul

1. Documentul de Transport

1.1. La remiterea Bunurilor pentru Transport, Clientul (reprezentantul Clientului, expeditorul) trebuie sa predea Transportatorului, in afara de Documentul de Transport, toate documentele suplimentare vamale, sanitare, fiscale si altele asemenea, necesare efectuarii Transportului, potrivit Reglementarilor.

1.2. Expeditorul este obligat sa semneze Documentul de Transport si raspunde fata de Transportator pentru prejudiciile cauzate de un viciu propriu al Bunurilor sau de orice omisiune, insuficienta ori inexactitate a mentiunilor din Documentul de Transport sau, daca este cazul, din documentele suplimentare.

1.3. In cazul in care expeditorul preda pentru Transport mai multe colete, Transportatorul are dreptul sa solicite câte un Document de Transport pentru fiecare colet in parte, daca prin lege nu se prevede altfel.

1.4. Partile sunt de acord ca este Transportatorului raspunde pentru detinerea Documentului de Transport (Conventia CMR etc.), asigurarii de marfa etc., Clientul avand obligatia sa semneze si sa isi dea aportul, daca este cazul, in completarea Documentului de Transport. Clientul nu are o obligatie de a preda in mod efectiv Documentul de Transport, cu exceptia documentelor pe care acesta le detine in mod exclusiv si sunt necesare Transportului.

2. Ambalare si predare.

2.1. Expeditorul are obligatia, daca este cazul, sa ambaleze Bunurile corespunzator naturii acestora si modului de Transport. Expeditorul raspunde fata de Transportator pentru prejudiciile cauzate acestuia de ambalajul necorespunzator sau de ambalarea defectuoasa a Bunurilor predate spre Transport. Expeditorul va preda Bunurile la Locatia de expeditie, va completa si preda Documentul de Transport, fiind raspunzator pentru prejudiciile cauzate prin intârziere, conform Contractului Cargo Buddy.

2.2. Orice obligatii privind tonajul, aranjarea Bunurilor pentru Transport, incarcarea Bunurilor pentru Trasport precum si orice alte asemenea activitati care tin de Transportul Bunurilor sunt in sarcina Transportatorului.

2.3. Timpul de stationare la incarcare este de maxim 2 ore. Daca operatiunile de incarcare depasesc 2 ore in mod nejustificat, CLientului i se pot impune penalitati, in in valoare de 150 lei / h.

3. Durata Transportului. Transportatorul se obliga sa realizeze Transportul in termenul stabilit in Oferta de Transport reprezentand Durata Transportului. Partile pot deroga de la aceasta prevedere, stabilind de comun acord modificarea Duratei Transportului. In aceasta situatie, Partile trebuie sa notifice Cargo Buddy in vederea neluarii in considerare a raspunderilor Transportatorului conform Contractului Cargo Buddy. Numai in aceste conditii Transportatorul nu va raspunde pentru intarzieri.

4. Modificare/suspendare Oferta de Transport. Clientul poate modifica Oferta de transport prin suspendarea Transportului si/sau solicitarea restituirii Bunurilor, in conditiile Contractului Cargo Buddy, cu plata prejudiciilor Transportatorului. Clientul si Transportatorul pot deroga de la aceasta prevedere, stabilind de comun acord modificarea Ofertei de Transport. In aceasta situatie, Partile trebuie sa notifice Cargo Buddy in vederea neluarii in considerare a raspunderilor Transportatorului si/sau Clientului conform Contractului Cargo Buddy.

5. Impiedicarea executarii Transportului.

5.1. In caz de impiedicare la Transport, Transportatorul are dreptul sa ii ceara instructiuni Clientului sau, in lipsa unui raspuns din partea acestuia, sa transporte Bunurile la Locatia de destinatie, modificând itinerarul. In acest din urma caz, daca nu a fost o fapta ce ii este imputabila sau este inerenta in serviciile de transport, Transportatorul are drept la Pretul de Transport, la taxele accesorii si la cheltuieli, pe ruta efectiv parcursa, precum si la modificarea, in mod corespunzator, a Duratei de Transport. Prin impiedicare la Transport se va intelege amenzi, accidente, marfa perisabila etc.

5.2. Partile sunt de acord ca Cargo Buddy are dreptul sa il oblige pe Transportator sa stationeze 4 de ore, in cazuri justificate. In aceasta situatie, Durata Transportului se va prelungi automat cu perioada in care Transportatorul a stationat ca urmare a ordinului Cargo Buddy in acest sens.

5.3. Daca nu exista o alta ruta de Transport sau daca, din alte motive, continuarea Transportului nu este posibila, Transportatorul va proceda potrivit instructiunilor date de catre Client pentru cazul impiedicarii la Transport, iar in lipsa acestora sau daca instructiunile nu pot fi executate, impiedicarea va fi adusa fara intârziere la cunostinta Clientului, cerându-i-se instructiuni.

5.4. Daca in termen de 24 ore de la momentul solicitarii Transportatorului de mai sus expeditorul nu da instructiuni ce pot fi executate, Transportatorul poate sa pastreze Bunurile in depozit sau il poate depozita la un tert, in conditiile Reglementarilor.

5.5. In cazul in care impiedicarea la Transport a incetat inainte de sosirea instructiunilor Clientului, Bunurile se transmit la Locatia de destinatie, fara a se mai astepta aceste instructiuni, Clientul fiind instiintat despre aceasta fara intârziere, iar Durata Transportului se considera extinsa cu perioada intarzierii, fara nicio sanctiune pentru Transportator.

6. Livrare. Receptie

6.1. La Locatia de destinatie, Transportatorul are obligatia sa descarce Bunurile pana la adresa de destinatie. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Locatia de destinatie este un apartament sau alta asemenea locatie, Transportatorul are obligatia sa aduca bunurile in fata blocului sau a casei, fara a fi obligat sa intre in adresa pentru a livra Bunurile.

6.2. Clientul are obligatia sa se prezinte pentru livrare si sa semneze toate documentele necesare in vederea finalizarii Comenzii.

6.3. Clientul (reprezentantul Clientului) are dreptul sa solicite sa constate identitatea, cantitatea si starea Bunurilor transportate. Transportatorul se va conforma acestei solicitari, care nu poate dura mai mult de 1 ora de la momentul solicitarii.

7. Imposibilitatea predarii. Daca destinatarul nu este gasit, refuza sau neglijeaza preluarea bunurilor ori daca exista neintelegeri privind preluarea bunurilor intre mai multi destinatari sau din orice motiv, fara culpa sa, Transportatorul nu poate preda Bunurile Transportate, acesta va solicita imediat instructiuni Clientului, care este obligat sa i le transmita in maximum 30 de minute, sub sanctiunea returnarii Bunurilor catre Expeditor, pe cheltuiala Clientului, sau a vânzarii lor de catre Transportator, dupa caz, conform Reglementarilor.

V. Raspunderi

1. Clientul raspunde a) pentru instructiunile date Transportatorului si eventualele prejudicii rezultate din alegerea itinerarului stabilit; b) pentru toate prejudiciile cauzate Transportatorului ca urmare a deficientelor privind privind Bunurile si neaduse la cunostinta Transportatorului;

2. Transportatorul raspunde a) pentru avarierea/deteriorarea/alterarea/pierderea Bunurilor pe parcursul Transportului; b) pentru orice fel de intârziere in efectuarea Transportului, exceptând situatiie justificate; c) pentru prejudiciile cauzate de nerespectarea itinerariului sau a instructiunilor stabilite cu Clientul; (d) pentruu orice act sau fapt al unui Transportator subsecvent angajat de catre Transportator.

3. Limitare de raspundere. Transportatorul nu raspunde daca pierderea totala ori partiala sau, dupa caz, alterarea ori deteriorarea s-a produs din cauza: (i) lipsei ori defectuozitatii ambalajului, daca dupa aspectul exterior nu putea fi observat la primirea Bunului pentru Transport; (ii) expedierii sub o denumire necorespunzatoare, inexacta ori incompleta a unor Bunuri excluse de la Transport sau admise la Transport numai sub anumite conditii, precum si a nerespectarii de catre Client a masurilor de siguranta prevazute pentru acestea din urma; (iii) unor evenimente naturale inerente Transportului in vehicule deschise, daca, potrivit Reglementarilor, Bunurile trebuie transportate intr-un mod special, neadus la cunosinta de catre Client; (iv) naturii Bunului transportat, daca aceasta il expune pierderii sau stricaciunii prin sfarâmare, spargere, ruginire, alterare interioara spontana si altele asemenea; (v) pierderii de greutate, oricare ar fi distanta parcursa, daca si in masura in care Bunul transportat este dintre acelea care prin natura lor sufera, obisnuit, prin simplul fapt al Transportului, o asemenea pierdere; (vi) pericolului inerent al Transportului de animale vii; (vii) oricarei alte imprejurari prevazute prin lege speciala; (viii) in caz de forta majora sau caz fortuit.

4. In cazul in care Transportatorul ajunge la locatia comunicata de Client in vederea incarcarii marfii, insa situatia reala de fapt nu corepsunde cu comanda plasata (ex. Comanda se referea la incarcarea a 2 metrii de podea iar in realitate marfa ocupa 3 metrii de podea), Transportatorul are dreptul sa:

- Refuze incarcarea marfii si sa solicita cheltuielile aferente dislocarii;

- Incarce marfa si sa modifice pretul comunicat initial prin acceptarea comenzii, in sensul de a adauga diferenta pentru surplus de marfa;

- Sa incarce doar marfa stipulata in comanda.

VI. Prevederi finale

1. Notificari. Orice notificare sau comunicare in legatura cu prezentul Contract va fi in scris (inclusiv prin e-mail sau prin intermediul aplicatiei) si va fi considerata comunicata daca este transmisa Partii destinatare la datele de contact notificate prin orice metoda celeilalte Parti.

2. Legea Aplicabila. Litigii. Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile din Romania. Orice disputa sau diferenta care decurge din sau in legatura cu prezentul Contract, care nu poate fi solutionata prin negocieri amiabile in termen de 15 zile de la notificarea oricarei Parti in acest sens, va fi solutionata definitiv de catre instantele competente.

Prezentele Conditii Generale au fost comunicate atat Clientului, cat si Transportatorului la momentul crearii Contului personal in aplicatia C-Buddy, cat si la momentul acceptarii Ofertei de Transport de catre Client.


Termeni și condiții - Expeditor

1. DEFINITII

Cu exceptia cazului in care contextul indica altfel, termenii definiti mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

Bunuri

Bunurile care sunt transportate de catre Transportator si care fac obiectul unei Comenzi si Oferte de Transport.

C-Buddy

Platforma privind arhitectura hardware si software ce insumeaza informatii comerciale si care poate fi accesata pe baza dreptului de utilizare acordat in mod expres. Orice referire la aplicatie se va face la aplicatia C-Buddy.

Clientul

Beneficiarul final al serviciilor C-Buddy (cumparatorul de servicii de transport), utilizatorul platformei de intermediere electronica privind transportul de bunuri care a lansat o Comanda pentru achizitionarea de servicii de transport prin intermediul C-Buddy.

Comanda

Cererea de servicii de transport adresata/plasata de catre Client prin intermediul oricareia din urmatoarele modalitati de colectare a cererilor Clientilor puse la dispozitie de catre C-Buddy, cum ar fi, fara limitare la aplicatie smartphone, website, call-center, email etc.

Comanda de referinta

Dupa caz, Comanda la care se refera un Comision, un Tarif, o Oferta, o prestare de Servicii de orice fel sau alta activitate in baza prezentului Contract.

Comanda finalizata

Comanda care s-a incheiat prin confirmarea de catre Client si Transportator a livrarii Bunurilor sau Comanda care este considerata ca finalizata conform prezentului Contract.

Comanda anulata

Comanda cu privire la care Transportatorul are dreptul sa renunte, in conditiile prezentate mai jos.

Comanda Noua

Orice comanda subsecventa unei/unor Comenzi de Referinta.

Comision

Suma datorata de catre Client si care revine C-Buddy ca pret al serviciilor de intermediere de transport puse la dispozitia Clientului de catre C-Buddy in baza prezentului Contract, calculata in baza Tarifului, conform prevederilor Contractului pentru fiecare Comanda/Comanda finalizata.

Conditii Generale

Anexa la prezentul Contract care contine prevederi generale si care sunt acceptate atat de Client, cat si de Transportator si care reprezinta acordul juridic intre Client si Transportator.

Contract

Prezentul contract incheiat intre Client si C-Buddy, impreuna cu toate anexele sale, precum si cu orice alte acorduri intre cele doua Parti, indiferent de forma acestora.

Contul personal

Contul online din aplicatia C-Buddy atribuit unui utilizator pe baza informatiilor solicitate la momentul crearii contului sau ulterior (prin campanii de actualizare) si care va putea fi accesat numai pe baza de user (nume de utilizator) si parola. Interfata Contului personal poate fi diferita in functie de alegerea privind „Cont de Client” sau „ Cont de Transportator”.

Deturnarea Comenzilor

Orice actiune sau inactiune prin intermediul careia un utilizator C-Buddy determina/incearca sau determine orice alt utilizator C-Buddy sa realizeze o Comanda sau Oferta si/sau sa achizitioneze/vanda servicii de transport printr-o alta metoda decat prin intermediul C-Buddy, daca aceasta din urma metoda a fost cea initial accesata de catre utilizatorul C-Buddy.

Documentul de Transport

Toate si orice acte, documente necesare realizarii Transportului in conformitate cu Reglementarile in vigoare (CMR, scrisoare de trasura, recipisa de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet ori legitimatie de calatorie sau altele asemenea, de la caz la caz).

Durata Transportului

Durata de timp care este indicata in Oferta de Transport privind realizarea Transportului.

Istoricul de Cont

Totalitatea Comenzilor, precum si activitatea in legatura cu acestea cu privire la un Cont de Client.

Locatia de expeditie

Adresa de la care se vor prelua Bunurile de catre Transportator si care va reprezenta locatia de incepere a Transportului.

Locatia de destinatie

Adresa la care se vor livra Bunurile de catre Transportator si care va reprezenta locatia de incheiere a Transportului.

Noul Contract sau Contractul Nou

Orice Contract subsecvent prezentului Contract care se incheie prin plasarea unei noi Comenzi cu privire la Servicii.

Oferta

Solicitarea de pret si conditii cu privire la Transportul de Bunuri din partea unui utilizator C-Buddy.

Oferta Acceptata

Oferta de Transport acceptata de catre Client prin acordul dat sub forma de „click” a butonului din aplicatia C-Buddy care solicita acordul sub orice forma a acceptarii Ofertei.

Oferta de Transport

Oferta care este afisata si implicit transmisa Clientului la momentul plasarii unei Comenzi prin intermediul C-Buddy.

Operatorul de plati

Operatorul de plati agreat de catre C-Buddy, platforma integrata de servicii de comert electronic, prin intermediul careia se realizeaza platile referitoare la utilizarea C-Buddy.

Pretul Transportului

Suma la care este indreptatit Transportatorul pentru realizarea Transportului unei Comenzi, TVA inclus, care nu include Comisionul C-Buddy.

Reglementari

Orice lege, decizie, hotatarare, ordonanta, cod, decret, regula, reglementare sau cerinta emisa, pusa in aplicare, adoptata, promulgata, implementata sau altfel adoptata de catre sau sub autoritatea oricarui organism guvernamental, sau de catre orice alt organism de reglementare din Romania si/sau din Uniunea Europeana.

Servicii

Totalitatea activitatilor, informatiilor, intermedierilor, inlesnirilor etc. de care beneficiaza Clientul in baza prezentului Contract, prin intermediul carora plaseaza/poate plasa o Comanda si acceseaza/poate accesa un Transport.

Tarif

Suma aferenta unei Comenzi, TVA inclus, reprezentand pretul total al Comenzii si include Comisionul C-Buddy si Pretul Transportului.

Transport

Activitatea de Transport a unui Bun de la Locatia de expeditie pana la Locatia de destinatie, in baza Comenzii plasate de catre Client si acceptate de catre Transportator, agreate de catre Client si Transportator prin intermediul C-Buddy.

Transportator

Beneficiarul final al serviciilor C-Buddy (vanzator de servicii de transport), utilizatorul platformei de intermediere electronica privind transportul de bunuri care a acceptat o Comanda si/sau a plasat o Oferta de Transport prin intermediul C-Buddy.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Cargo Buddy presteaza servicii de intermediere de transport pentru Transportator, in schimbul Comisionului pe care aplicatia il adauga automat la pretul oferit de transportator catre client.

2.2. Anexa 1 (Conditii Generale) face parte integranta din prezentul Contract, iar drepturile si obligatiile Transportatorului privind Transportul si in relatie cu Clientul reies in mod exclusiv din Conditiile Generale, care vor fi acceptate in exact aceeasi forma si conditii de catre Client, Conditiile Generale reprezentand relatia contractuala dintre Client si Transportator, la care se adauga prevederile legale in materia transportului de bunuri.

3. CONTUL PERSONAL. UTILIZAREA C-BUDDY

3.1. Pentru a utiliza Serviciile, utilizatorul trebuie sa se inregistreze si sa mentina un Cont personal activ. Varsta minima pentru crearea contului este de 18 ani sau dobandirea calitatii de major, conform Reglementarilor in vigoare. Inregistrarea Contului personal implica transmiterea catre Cargo Buddy a anumitor informatii personale, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon s.a., iar in cazul persoanelor juridice informatii referitoare la datele de identificare, precum si o metoda de plata valabila, acceptata de catre Cargo Buddy. Nementinerea informatiilor exacte, complete si actualizate ale Contului personal, inclusiv cu privire la metoda de plata etc., poate duce la imposibilitatea accesarii si/sau utilizarii Serviciilor. Clientul este responsabil pentru toata activitatea care se desfasoara in Contul personal si are obligatia de a mentine securitatea si secretul numelui de utilizator si parolei Contului personal. Cu exceptia cazului in care Cargo Buddy va permite in mod expres, ca o persoana fizica sau juridica poate detine mai multe Conturi personale.

3.2. La momentul inregistrarii, utilizatorul va avea obligatia sa aleaga intre Cont de Client sau Cont de Transportator , astfel incat interfata Contului personal poate fi diferita in functie de aceasta alegere.

3.3. Utilizatorul nu va permite utilizarea Contului personal de catre terte persoane si nu are dreptul sa transfere Contul personal catre orice terta persoana. Utilizatorul are obligatia sa respecte Reglementarile in vigoare in accesarea si utilizarea Serviciilor si va accesa sau utiliza Serviciile numai in scopuri legale (de exemplu, dar fara a se limita la, niciun Transport de materiale ilegale sau periculoase).

3.4. Cargo Buddy are dreptul sa solicite furnizarea unei dovezi de identitate sau o alta metoda de verificare a identitatii Utilizatorul pentru a accesa sau utiliza Contul personal si/sau Serviciile. In caz de refuz din partea Utilizatorului, Cargo Buddy are dreptul sa limiteze sau refuze accesul la sau utilizarea Contului personal.

3.5. Utilizatorul este de acord asupra faptului ca Cargo Buddy, prin oricare din angajatii sai, poate contacta telefonic sau prin mesaje text (inclusiv printr-un sistem automat de apelare telefonica), la oricare dintre numerele de telefon furnizate in legatura cu Contul personal, inclusiv in scop de marketing. Utilizatorul intelege ca acest acord nu reprezinta o conditie de achizitionare a vreunui bun sau serviciu, acord pe care il poate retrage oricand prin transmiterea unei notificari catre Cargo Buddy in acest sens, conform Reglementarilor in vigoare.

3.6. In vederea accesarii si utilizarii Cargo Buddy, Utilizatorul trebuie sa aiba acces la o retea de date si/sau internet pe dispozitivul unde va fi downloadat si instalat C-Buddy. Nu toate dispozitivele sunt compatibile cu aplicatia Cargo Buddy, iar Cargo Buddy nu garanteaza faptul ca aplicatia va functiona pe orice dispozitiv. Cargo Buddy si/sau Serviciile pot fi supuse defectiunilor si intârzierilor inerente utilizarii internetului si a comunicatiilor electronice.

3.7. Pentru furnizarea Serviciilor, C-Buddy va folosi locatia detaliata a Clientului si a Transportatorului, precum si informatii cu privire la ruta de deplasare, de exemplu prin intermediul GPS, sau alte informatii trimise de catre dispozitivul pe care este instalata si activata aplicatia C-Buddy. Pentru accesarea si utilizarea C-Buddy, este necesara permisiunea aplicatiei C-Buddy la unele componente ale dispozitivului cum ar fi, locatia, calendar etc. In lipsa accesului, C-Buddy ar putea sa nu functioneze optim. In lipsa permisiunii de acces, C-Buddy nu isi asuma deficientele de functionare ale aplicatiei.

4. COMANDA. OFERTA. ACCEPTARE OFERTA

4.1. Comanda. Modificare Comanda. Anulare Comanda

4.1.1. Pentru a plasa o Comanda, este necesar ca utilizatorul sa detina un Cont personal activ, conform capitolului Cont Personal. Utilizarea Cargo Buddy. Prin plasarea Comenzii, utilizatorul devine Client, iar prezentul Contract intra in vigoare.

4.1.2. La plasarea Comenzii, Clientul va insera informatiile solicitate in aplicatie, astfel cum se pot modifica din cand in cand, inclusiv, dar nelimitat la greutatea Bunurilor transportate, indicare Locatie de expeditie si Locatie de destinatie, ora de predare a Bunurilor etc., insa in functie de modificarile survenite pe parcurs costul de transport se poate modifica.

4.1.3. Comanda este valabila pentru o perioada de 12 ore de la momentul plasarii. La momentul implinirii celor 12 ore, Comanda va fi anulata, iar Clientul poate plasa o noua Comanda.

4.1.4. Comanda plasata nu obliga Cargo Buddy si/sau Transportatorul in vreun mod fata de Client si nici Clientul fata de Cargo Buddy si/sau Transportator, aceasta reprezentand solicitarea unei Oferte de Transport.

4.1.5. Intre momentul plasarii Comenzii si anterior plasarii Ofertei de catre Transportator, Comanda poate fi modificata, in acest caz valabilitatea Comenzii modificate se va prelungi cu inca 12 ore.

4.1.6. Comanda poate fi anulata oricand intre momentul plasarii Comenzii si momentul Acceptarii Ofertei, fara nicio sanctiune pentru Client timp de 30 de minute de la acceptarea ofertei Transportatorului de catre Client. La implinirea celor 30 de minute, anularea comenzii atrage dupa sine penalizari de dislocare in valoare de 200 lei, cu conditia ca Transportatorul sa se fi pus in miscare catre locatia aferenta incarcarii.

4.2. Oferta

4.2.1. Pentru a plasa o Oferta, utilizatorul trebuie sa aiba un Cont personal activ, conform capitolului Cont Personal. Utilizarea Cargo Buddy. Prin plasarea Ofertei, utilizatorul devine Transportator, iar prezentul Contract intra in vigoare.

4.2.2. La plasarea Ofertei, Transportatorul va insera informatiile solicitate in aplicatie, astfel cum se pot modifica din cand in cand, inclusiv, dar nelimitat la Durata Transportului, data si ora de preluare Bunuri, data si ora de livrare Bunuri, Pretul de Transport etc. Modificarile survenite sunt determinate in functie de modalitatea efectuarii transportului. Astfel, daca transportul se efectueaza in regim de grupaj informatiile solicitate in aplicatie se pot modifica conform conventie CMR, Capitolul IV, Art 19, iar daca transportul se efectueaza in regim exclusiv informatiile solicitate in aplicatie nu se pot modifica.

Acceptare Oferta

4.2.3.  Oferta de Transport va fi notificata Clientului in aplicatie si va ramane in vigoare pentru o perioada de 1 ora, in situatia in care nu este acceptata mai devreme de catre Client. Oferta include informatiile transmise de catre Client si informatiile transmise de catre Transportator, plus Tariful, Pretul de Transport si Comisionul care este inclus in pretul final primit de catre client

4.2.4. Transmiterea si primirea catre si de catre Client a Ofertei de Transport nu presupune acordul Clientului cu privire la Oferta de Transport si nici nu implica niciun cost pentru Client in favoarea Cargo Buddy si/sau Transportator.

4.2.5. Ulterior primirii Ofertei de Transport, Clientul are la dispozitie un termen de 12 ore pentru a accepta Oferta. La expirarea termenului de 12 ore Oferta de Transport va expira, Comanda anulandu-se in mod implicit.

4.3.4. PRIN PLASAREA OFERTEI DE TRANSPORT, TRANSPORTATORUL ISI DA ACORDUL IN MOD EXPRES ASUPRA FAPTULUI CA CARGO BUDDY SI-A INDEPLINIT OBLIGATIILE PRIVIND SERVICIILE SI COMISIONUL CARE ESTE INCLUS IN PRETUL TRANSPORTULUI SE VA PLATI CATRE CARGO BUDDY. OFERTA DE TRANSPORT SE VA CONSIDERA ACCEPTATA DE CATRE TRANSPORTATOR IN MOMENTUL IN CARE ACESTA VA ACCEPTA COMANDA PRIN PLATFORMA CARGO BUDDY, ACCESAND BUTONUL ’’ACCEPT TERMENII SI CONDITIILE’’.

4.2.7. La momentul acceptarii Ofertei de Transport, contul bancar asociat Contului de client se va debita cu suma reprezentand Tariful, aceasta suma urmand a fi pusa la dispozitia Operatorului de plati. In situatia in care Tariful nu poate fi debitat din contul Clientului, acceptarea Oferta de Transport nu se va considera acceptata. Clientul are la dispozitie perioada de valabilitate a Ofertei pentru a remedia aceasta neregularitate si a accepta Oferta.

4.2.8. Ulterior acceptarii Ofertei de Transport, Clientul poate anula Oferta de Transport, in termen de 30 de minute fara a i se aplica vreo sanctiune conform prezentului Contract.

4.2.9. Cargo Buddy va transmite Clientului si Transportatorului informatiile si datele de contact relevante inserate in Contul personal de fiecare dintre cei de mai sus (numar de telefon etc.), in vederea stabilirii legaturii intre Client si Transportator pentru predare, preluare si livrare.

5. TRANSPORT

5.1. In vederea realizarii Transportului, Clientul va fi considerat atat expeditor, cat si destinatar in raporturile cu Transportatorul, iar persoanele care vor realiza predarea Bunurilor si/sau receptia Bunurilor vor fi considerate reprezentanti ai Clientului si, respectiv, ai Transportatorului. Clientul si Transportatorul au obligatia sa comunice si sa colaboreze in vederea realizarii Transportului in conditii normale, pentru indeplinirea cu buna-credinta a obligatiilor si drepturilor fiecaruia. Toate notificarile din aplicatia Cargo Buddy se vor transmite catre Contul personal al Clientului care a acceptat Oferta de Transport, acesta avand obligatia sa intre in legatura cu expeditorul si destinatarul pentru predarea si receptia Bunurilor. In continuare, orice referire la destinatar sau la expeditor se vor face la Client, in calitate de titular al drepturilor si obligatiilor referitoare la expeditie si/sau destinatie.

5.2. Preluarea/Predarea Bunurilor

5.2.1. Cargo Buddy va transmite Clientului si Transportatorului informatiile si datele de contact relevante inserate in Contul personal de fiecare dintre cei de mai sus (numar de telefon etc.), in vederea stabilirii legaturii intre Client si Transportator pentru predare, preluare si livrare.

5.2.2. Clientul are obligatia de a se prezenta la data si ora indicata in Oferta de Transport pentru predarea/preluarea Bunurilor catre reprezentantul Transportatorului. Expeditorul are obligatia sa semneze Documentul de Transport.

5.2.3. Clientul este informat asupra faptului ca Transportatorul are obligatia sa astepte prezentarea expeditorului in vederea predarii Bunurilor o perioada de 2 ore, iar la expirarea acestui termen, neprezentarea expeditorului da dreptul Transportatorului sa paraseasca Locatia de expeditie, fara nicio sanctiune doar cu acordul C-buddy. In situatia in care Clientul (reprezentantul Clientului) nu se prezinta in vederea predarii/preluarii sau nu semneaza Documentul de Transport, se va considera ca expeditorul a anulat Comanda si se vor aplica prevederile referitoare la raspundere, precum si Conditiile Generale sau Reglementarile in vigoare.

5.2.4. In cazul in care Transportatorul paraseste locul de incarcare fara acordul C-buddy, Cargo Buddy nu va raspunde legal in fata Clientului. Clientul se poate indrepta impotriva transportatorului pe calea dreptului comun conform legilor in vigoare.

5.2.5. Ulterior incarcarii Bunurilor in mijlocul de transport al Transportatorului, TransportatoruI poate bifa optiunea Am ridicat marfa, cu aceeasi finalitate, calculul Duratei Transportului. In cazul in care Transportatorul nu bifeaza optiunea mentionata, C-Buddy va calcula Durata Transportului incepand cu ora indicata in Oferta de Transport pentru preluarea/predarea Bunurilor. In situatia in care momentul la care sunt bifate cele doua optiuni sunt diferite, Durata Transportului se va calcula din momentul la care a fost accesata prima optiune.

5.3. Livrarea Bunurilor

5.3.1. La momentul ajungerii la Locatia de destinatie, Clientul (destinatarul, reprezentantul Clientului) are obligatia sa se prezinte la Locatia de destinatie, sa ia legatura cu Transportatorul in vederea realizarii livrarii si sa semneze Documentul de Transport.

5.3.2. Odata cu notificarea de finalizare a Transportului, Clientul trebuie sa confirme pe mail sau pe whats app cu privire la ajungerea la destinatie a Transportatorului cu marfa in regula fara incidente. In situatia in care Clientul confirma Nu Confirm , acesta are obligatia sa dea mai multe detalii, in caz contrar infirmarea neluandu-se in considerare. In situatia in care Clientul nu notifica niciuna dintre cele doua optiuni in termen de 30 de minute de la momentul notificarii, se va considera ca Transportul a ajuns la destinatie.

5.3.3. Clientul este informat asupra faptului ca Transportatorul are obligatia sa astepte prezentarea destinatarului in vederea livrarii Bunurilor o perioada de 2 ore, iar la expirarea acestui termen, neprezentarea destinatarului da dreptul Transportatorului sa paraseasca Locatia de destinatie, fara nicio sanctiune. In situatia in care Clientul (reprezentantul Clientului) nu se prezinta in vederea livrarii, se vor aplica prevederile prezentului Contract, precum si Conditiile Generale sau Reglementarile in vigoare.

5.3.4. In termen de pana la 24 de ore de la momentul la care Comanda este finalizata sau considerata finalizata, Pretul de Transport se va transfera catre Transportator. In situatia in care Transportatorul nu se prezinta la Locatia de destinatie in termen de 2 ore ulterior impinirii Duratei Transportului, iar acest lucru este confirmat prin bifarea de catre Client a optiunii Nu Confirm , Pretul de Transport se va transfera inapoi catre Client, in termen de pana la 24 de ore de la implinirea celor 2 ore permise de intarziere.

5.3.5. Daca niciunul dintre Client si Transportator nu bifeaza nicio optiune in aplicatie in termen de 2 ore de la momentul finalizarii Duratei Transportului, se va considera ca acestia au ajuns la un acord cu privire la anularea Comenzii, fara nicio sanctiune pentru vreunul dintre cei doi, iar Pretul de Transport se va transfera Clientului in cel mult 24 de ore de la implinirea termenului de 2 ore.

5.3.6. Clientul intelege faptul ca Cargo Buddy nu are nicio raspundere cu privire la ajungerea la destinatie a Transportatorului, livrarea Bunurilor si finalizarea Comenzii. Avand in vedere natura si caracteristicile operatiunilor de transport prin intermediul aplicatiei, Pretul de Transport se va transfera catre Transportator ulterior Comenzii finalizate, conform celor de mai sus. In situatia in care Clientul nu este de acord sau are obiectiuni cu privire la Comanda finalizata, Conditiile Generale si Reglementarile in vigoare se vor aplica.

6. PRET. MODALITATE DE PLATA

6.1. Pentru serviciile de intermediere desfasurate in temeiul prezentului Contract, Cargo Buddy este indreptatit sa adauge un Comision la Pretul Transportului, care este inclus in pretul final al ofertei.

6.2. Clientul accepta faptul ca toate transferurile pentru folosirea Cargo Buddy se vor realiza prin Operatorul de plati agreat de catre Cargo Buddy, in conformitate cu instructiunile Operatorului de plati.

6.3. Cargo Buddy va elibera Clientului facturi in format electronic corespunzatoare Tarifului si orice alte documente contabile necesare conform Reglementarilor. In acest sens, Clientul este de acord cu emiterea si primirea facturilor fiscale in format electronic conform prevederilor Codului fiscal.

6.4. Modalitatea de plata

6.4.1. Toate platile in legatura cu Cargo Buddy vor fi activate folosind metoda de plata preferata desemnata in Contul personal, dupa care se va transmite o notificare prin e-mail sau prin aplicatie. Daca se determina ca metoda de plata principala a Contului nu poate fi accesata si plata nu poate fi realizata (contul bancar asociat Contului de client nu detine fonduri suficiente, nu este activ, nu poate fi debitat etc.), Cargo Buddy poate utiliza o metoda de plata secundara, daca este disponibila. Taxele platite sunt finale si nerambursabile, cu exceptia cazului in care Cargo Buddy stabileste altfel.

6.4.2. Pretul cuvenit Transportatorului este Pretul de Transport, astfel cum acesta este definit si reglementat in Contractul Cargo Buddy.

6.4.3. Cargo Buddy isi rezerva dreptul de a stabili, modifica si/sau revizui Tarifele, Comisioanele sau Preturile de Transport pentru oricare sau toate Serviciile in orice moment, la libera discretie a Cargo Buddy. Orice astfel de stabilire, modificare sau revizuire a acestor preturi nu va afecta Oferta, Oferta Acceptata sau Oferta de Transport. Toate aceste modificari pot opera in mod continuu, in functie de cererea si oferta de Servicii ale tuturor utilizatorilor Cargo Buddy, insa nu vor afecta nicio Oferta de Transport acceptata.

6.4.4. Orice taxe cu privire la prestarea Serviciilor se vor include in Tarif, Comision si Pretul de Transfer, iar modificarea acestor taxe ulterior acceptarii Ofertei pot si vor fi suportate de catre Client, fara o notificare prealabila in partea Cargo Buddy si/sau a Transportatorului, acest risc fiind in sarcina Clientului.

6.5. Cargo Buddy poate, din când in când, sa ofere anumitor utilizatori oferte promotionale si reduceri care pot duce la sume diferite percepute pentru aceleasi Servicii sau Servicii similare. Clientul este de acord ca astfel de oferte promotionale si reduceri, cu exceptia cazului in care sunt disponibile si pentru Client, nu vor avea nicio influenta asupra utilizarii Serviciilor de catre Client.

7. DURATA CONTRACTULUI. INCETARE

7.1. Contractul intra in vigoare la data plasarii unei Comenzi si are valabilitate pana la (i) momentul incasarii Comisionului in totalitate de catre Cargo Buddy; sau (ii) momentul cand Comanda este considerata Comanda finalizata; sau (iii) momentul la care intervine anularea Comenzii (Comanda anulata), oricare dintre aceste cazuri va interveni cel mai tarziu. In situatia in care Clientul doreste plasarea unei Noi Comenzi, la momentul plasarii Noii Comenzi se va considera ca Partile au incheiat un Nou Contract, in exact aceleasi conditii ca si prezentul Contract.

7.2. In situatia in care Partile incheie un Nou Contract, Comisionul si/sau Pretul de Transport practicat de catre Cargo Buddy sau Transportator si transmis in Oferta de Transport aferenta Noii Comenzi este diferit fata de cel din Comanda anterioara sau de Referinta, asumand ca o Noua Comanda se va plasa in exact aceleasi conditii ca si Comanda de Referinta, Clientul accepta ca Tariful si/sau Comisionul se pot modifica, in functie de cererea si oferta pietei de profil.

7.3. In cazul in care Clientul, in urma evaluarii de catre transportatori, va avea de 3 ori evaluarea sub 4 stele, Cargo Buddy isi rezerva dreptul de a elimina Clientul din aplicatie din cauza evaluarilor primite. Evaluarea este de la 1-5 stele.

8. RASPUNDERE

8.1. Oricare dintre Partile prezentului Contract este obligata sa isi indeplineasca obligatiile asumate cu buna-credinta. Clientul intelege ca Deturnarea Comenzii, Ofertei de Transport sau orice alta actiune sau inactiune care are ca finalitate sau urmareste realizarea unui Transport prin orice alta metoda decat prin intermediul Cargo Buddy, daca Cargo Buddy reprezinta metoda initiala, in vederea neplatirii Comisionului, da dreptul Cargo Buddy sa solicite penalitati in cuantum de 3 ori valoarea pretului Transportului, sub forma de daune-interese pentru pagubele suferite. Acest prejudiciu este datorat de catre Partea in culpa de la momentul notificarii in acest sens, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate.

8.2. In situatia in care Clientul anuleaza Oferta de Transport ulterior acceptarii, dar inainte de momentul transmiterii informatiilor si datelor de contact ale Transportatorului, Clientul va plati o penalitate in cuantum de 30% din Pretul de Transport, care se va debita din contul bancar atasat Contului personal la momentul anularii Ofertei de Transport. Clientul intelege in mod expres ca aceasta penalitate se va plati catre Transportator si reprezinta prejudiciul acestuia pentru anularea Ofertei Acceptate.

8.3. In situatia in care Clientul anuleaza Oferta de Transport ulterior momentului transmiterii informatiilor si datelor de contact ale Transportatorului, dar anterior momentului inceperii Duratei Transportului, Clientul va plati o penalitate in cuantum de 50% din Pretul de Transport, care se va debita din contul bancar atasat Contului personal la momentul anularii Ofertei de Transport. Clientul intelege in mod expres ca aceasta penalitate se va plati catre Transportator si reprezinta pierderile acestuia pentru anularea Ofertei Acceptate.

8.4. In situatia in care Clientul doreste anularea Ofertei de Transport ulterior momentului inceperii Duratei Transportului, avand in vedere faptul ca atat Clientul, cat si Transportatorul detin informatii si date de contact reciproce, aceasta anulare si/sau modificare a Ofertei de Transport se va realiza in baza acordului intre Client si Transportator, Cargo Buddy neavand niciun fel de raspundere cu privire la intelegerea dintre cele doua Parti. In situatia in care Transportatorul nu este de acord cu anularea sau modificarea Ofertei de Transport initiata de catre Client, prevederile Conditiilor Generale sau Reglementerile in vigoare se vor aplica intre Client si Transportator.

8.5. Orice termene de plata sau transfer, atunci cand se refera la sume de bani, se vor realiza in interiorul sau la termenele de plata mentionate in acest Contract, de catre Cargo Buddy prin Operatorul de plati. Momentul intrarii efective a sumelor de bani in contul Clientului si/sau Transportatorului poate fi diferit fata de momentul realizarii platii efective de catre Operatorul de plati, in functie de institutia bancara la care este atribuit contul bancar in care intra sau din care pleaca sumele de bani respective. Cargo Buddy nu isi asuma in niciun fel orice raspundere cu privire la timpul de transfer al sumelor de bani dintr-un cont in altul.

8.6. Forta Majora. Niciuna dintre Parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor prin inscrisuri eliberate de Camera de Comert si Industrie, sau alte institutii abilitate in acest sens, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data producerii evenimentului.

9. PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. Cargo Buddy este unicul proprietar al aplicatiei. Sub rezerva respectarii prezentului Contract, Cargo Buddy acorda celeilalte Parti o licenta limitata, neexclusiva, non-licentiala, revocabila, netransmisibila pentru: (i) accesarea si utilizarea aplicatiei de pe dispozitivul personal doar in legatura cu utilizarea Serviciilor; si (ii) accesarea si utilizarea oricarui continut, informatii si materiale conexe care pot fi puse la dispozitie prin intermediul Serviciilor, in fiecare caz exclusiv pentru uz personal.

9.2. Partea care foloseste aplicatia nu are dreptul: (i) sa elimine orice drepturi de autor, marca comerciala sau alte notificari de proprietate din nicio portiune a Serviciilor; (ii) sa reproduca, sa modifice, sa pregateasca lucrari derivate bazate pe aplicatie, sa distribuie, sa licenteze, sa inchirieze, sa vânda, sa revânda, sa transfere, sa afiseze public, sa efectueze in mod public, sa transmita, sa difuzeze sau sa exploateze altfel Serviciile, cu exceptia in care acest lucru este permis expres de Cargo Buddy; (iii) sa decompileze sau dezasambleze Serviciile, cu exceptia cazului in care este permis de Reglementari; (iv) sa se conecteze la, sa copieze sau sa altereze oricare portiune a Serviciilor; (v) sa provoace sau sa lanseze programe sau scripturi cu scopul de a razui, indexa, analiza sau, in alt mod, extrage de date referitoare la oricare portiun a Serviciilor sau sa incarce sau impiedice functionarea si/sau functionalitatea oricarui aspect al Serviciilor; sau (vi) sa incerce sa obtina acces neautorizat sau sa afecteze orice aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau retelelor aferente.

10. CONFIDENTIALITATE. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Partile isi asuma responsabilitatea de a nu divulga, in orice moment, orice informatii de natura secreta sau confidentiala, atat pe durata valabilitatii Contractului cat si ulterior, pentru o durata de 5 (cinci) ani, fara a tine cont de incetarea prezentului Contract sau de desfasurarea sau indeplinirea obligatiilor si atributiilor lor conform acestui Contract si sa: (a) pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei informatii confidentiale; (b) nu foloseasca nicio informatie confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale conform prezentului Contract si in nici un alt scop si sa nu permita folosirea oricarei informatii confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a celeilalte Parti.

10.2. Termenul „Informatii Confidentiale” se aplica si cuprinde toate clauzele prezentului Contract, toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legatura cu activitatea Partilor, inclusiv, dar fara a se limita la: informatii aferente identitatii afiliatilor, partenerilor comerciali, consultantilor, angajatilor Partilor.

10.3. Partile vor utiliza informatiile transmise pe parcursul relatiei de afaceri doar in scopuri de afaceri permise si legale. Partile vor lua masurile corespunzatoare pentru a impiedica accesul neautorizat al tertelor parti la date si/sau produse legate de activitatea Partilor si isi vor informa angajatii care detin acces la aceste date si/sau produse despre obligatiile rezultate din prezenta clauza de confidentialitate. Toate opiniile, sugestiile, rapoartele, notele, datele, analizele, compilatiile, studiile sau alte documente pregatite cu ocazia executarii sau indeplinirii sarcinilor si atributiilor sale prevazute in acest Contract sau care interpreteaza, comenteaza, contin, sunt derivate de la sau reflecta intr-un alt mod astfel de sarcini, sau documentele decrise in prezentul Contract.

10.4. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in masura in care informatiile confidentiale: (a) trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si/sau aceasta dezvaluire a fost dispusa de o autoritate competenta; in aceste circumstante, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Partea care dezvaluie trebuie sa informeze cealalta Parte si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera cu cealalta Parte in actiunile pe care aceasta le considera necesare pentru protejarea intereselor sale. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din informatiile confidentiale in mod strict necesara a fi divulgata, iar Partile vor coopera in privinta datei si continutului divulgarii si se vor asigura ca persoanele carora informatiile le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si continua sa o respecte; (b) sunt informatii cu privire la care Partile convin in scris ca nu au un caracter confidential; (c) sunt publicate sau accesibile publicului general, altfel decat prin incalcarea de catre una din Parti a acestui Contract sau a oricarei alte obligatii de confidentialitate; (d) sunt dezvaluite catre membrii grupului Partii care divulga; (e) trebuie dezvaluite publicului in vederea indeplinirii obligatiilor prezentului Contract.

10.5. Cargo Buddy si Clientul vor respecta toate Reglementarile in ce priveste protectia datelor cu caracter personal cu care intra in contact, fiecare fiind raspunzator cu privire la aceste obligatii.

11. PREVEDERI FINALE

11.1. Notificari. Orice notificare sau comunicare in legatura cu prezentul Contract va fi in scris (inclusiv prin e-mail sau prin intermediul aplicatiei) si va fi considerata comunicata daca este transmisa Partii destinatare la datele de contact notificate prin orice metoda celeilalte Parti.

11.2. Legea Aplicabila. Litigii. Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile din Romania. Orice disputa sau diferenta care decurge din sau in legatura cu prezentul Contract, care nu poate fi solutionata prin negocieri amiabile in termen de 15 zile de la notificarea oricarei Parti in acest sens, va fi solutionata definitiv de catre instantele competente din de la sediul C-Buddy.


 

ANEXA 1

CONDITII GENERALE

Prezentele Conditii Generale reprezinta termenii si conditiile privind relatia de Transport, astfel cum este definit in Contractul Client/Cargo Buddy si in Contractul Transportator/Cargo Buddy si guverneaza cadrul juridic general in care se va desfasura relatia contractuala dintre Client si Transportator, in calitate de destinatar si respectiv furnizor al Serviciilor de Transport.

Raporturile juridice dintre Client si Transportator vor fi guvernate de prezentele Conditii Generale, care se vor completa, acolo unde este cazul, cu dispozitiile prevazute in fiecare dintre documentele contractuale specifice celor doua Parti – Contractul Client/C-Buddy si in Contractul Transportator/Cargo Buddy (fiind denumite in cele ce urmeaza Contractul Cargo Buddy).

In masura in care raman aspecte nereglementate in mod expres, raporturilor juridice dintre Client si Transportator li se vor aplica Reglementarile in vigoare, precum si uzantele si practicile in materia transporturilor.

CONTRACT DE TRANSPORT

Prezentul contract de transport (Contractul) reprezinta acordul dintre Client si Transportator, in calitate de utilizatori ai aplicatiei Cargo Buddy, care au agreat, la momentul crearii Contului personal, termenii si conditiile prezentului Contract si conditiile incheierii acestuia, si anume la distanta, in momentul plasarii Comenzii sau in momentul plasarii Ofertei.

I. Obiectul Contractului

1. Transportatorul se obliga sa transporte Bunurile mentionate in Comanda de la Locatia de Expeditie la Locatia de Destinatie, in schimbul Pretului de Transport, astfel cum este agreat in Contractul Cargo Buddy. Transportatorul nu are dreptul sa refuze un Transport ulterior acceptarii Ofertei de Transport de catre Client.

2. Clientul se obliga sa plateasca Pretul de Transport si sa isi indeplineasca toate obligatiile sale cu privire la predarea Bunurilor si/sau preluarea Bunurilor la expeditie si destinatie.

II. Durata Contractului

1. Contractul intra in vigoare la momentul acceptarii de catre Client a Ofertei de Transport, acceptare notificata imediat Transportatorului si are valabilitate pana la (i) momentul cand Comanda este considerata Comanda finalizata; sau (ii) momentul la care intervine anularea Comenzii (Comanda anulata), oricare dintre aceste cazuri va interveni cel mai tarziu.

2. Prin acordul scris dintre Client si Transportator, notificat catre C-Buddy.

III. Pret si modalitate de plata

Pretul cuvenit Transportatorului este Pretul de Transport, astfel cum acesta este definit si reglementat in Contractul C-Buddy.

IV. Prevederi privind Transportul

1. Documentul de Transport

1.1. La remiterea Bunurilor pentru Transport, Clientul (reprezentantul Clientului, expeditorul) trebuie sa predea Transportatorului, in afara de Documentul de Transport, toate documentele suplimentare vamale, sanitare, fiscale si altele asemenea, necesare efectuarii Transportului, potrivit Reglementarilor.

1.2. Expeditorul este obligat sa semneze Documentul de Transport si raspunde fata de Transportator pentru prejudiciile cauzate de un viciu propriu al Bunurilor sau de orice omisiune, insuficienta ori inexactitate a mentiunilor din Documentul de Transport sau, daca este cazul, din documentele suplimentare.

1.3. In cazul in care expeditorul preda pentru Transport mai multe colete, Transportatorul are dreptul sa solicite câte un Document de Transport pentru fiecare colet in parte, daca prin lege nu se prevede altfel.

1.4. Partile sunt de acord ca raspunderea este a Transportatorului pentru detinerea Documentului de Transport (Conventia CMR etc.), asigurarii de marfa etc., Clientul avand obligatia sa semneze si sa isi dea aportul, daca este cazul, in completarea Documentului de Transport. Clientul nu are o obligatie de a preda in mod efectiv Documentul de Transport, cu exceptia documentelor pe care acesta le detine in mod exclusiv si sunt necesare Transportului.

2. Ambalare si predare.

2.1. Expeditorul are obligatia, daca este cazul, sa ambaleze Bunurile corespunzator naturii acestora si modului de Transport. Expeditorul raspunde fata de Transportator pentru prejudiciile cauzate acestuia de ambalajul necorespunzator sau de ambalarea defectuoasa a Bunurilor predate spre Transport. Expeditorul va preda Bunurile la Locatia de expeditie, va completa si preda Documentul de Transport, fiind raspunzator pentru prejudiciile cauzate prin intârziere, conform Contractului Cargo Buddy.

2.2. Orice obligatii privind tonajul, aranjarea Bunurilor pentru Transport, incarcarea Bunurilor pentru Trasport precum si orice alte asemenea activitati care tin de Transportul Bunurilor sunt in sarcina Transportatorului.

2.3. Timpul de stationare la incarcare este de maxim 3 ore. Daca operatiunile de incarcare depasesc 3 ore in mod nejustificat, Clientului i se pot impune penalitati, in conformitate cu Contractul Cargo Buddy.

3. Durata Transportului. Transportatorul se obliga sa realizeze Transportul in termenul stabilit in Oferta de Transport reprezentand Durata Transportului. Partile pot deroga de la aceasta prevedere, stabilind de comun acord modificarea Duratei Transportului. In aceasta situatie, Partile trebuie sa notifice Cargo Buddy in vederea neluarii in considerare a raspunderilor Transportatorului conform Contractului Cargo Buddy. Numai in aceste conditii Transportatorul nu va raspunde pentru intarzieri.

4. Modificare/suspendare Oferta de Transport. Clientul poate modifica Oferta de transport prin suspendarea Transportului si/sau solicitarea restituirii Bunurilor, in conditiile Contractului Cargo Buddy, cu plata prejudiciilor Transportatorului. Clientul si Transportatorul pot deroga de la aceasta prevedere, stabilind de comun acord modificarea Ofertei de Transport. In aceasta situatie, Partile trebuie sa notifice Cargo Buddy in vederea neluarii in considerare a raspunderilor Transportatorului si/sau Clientului conform Contractului Cargo Buddy.

5. Impiedicarea executarii Transportului.

5.1. In caz de impiedicare la Transport, Transportatorul are dreptul sa ii ceara instructiuni Clientului sau, in lipsa unui raspuns din partea acestuia, sa transporte Bunurile la Locatia de destinatie, modificând itinerarul. In acest din urma caz, daca nu a fost o fapta ce ii este imputabila sau este inerenta in serviciile de transport, Transportatorul are drept la Pretul de Transport, la taxele accesorii si la cheltuieli, pe ruta efectiv parcursa, precum si la modificarea, in mod corespunzator, a Duratei de Transport. Prin impiedicare la Transport se va intelege amenzi, accidente, marfa perisabila etc.

5.2. Partile sunt de acord ca Cargo Buddy are dreptul sa il oblige pe Transportator sa stationeze 24 de ore, in cazuri justificate. In aceasta situatie, Durata Transportului se va prelungi automat cu perioada in care Transportatorul a stationat ca urmare a ordinului Cargo Buddy in acest sens.

5.3. Daca nu exista o alta ruta de Transport sau daca, din alte motive, continuarea Transportului nu este posibila, Transportatorul va proceda potrivit instructiunilor date de catre Client pentru cazul impiedicarii la Transport, iar in lipsa acestora sau daca instructiunile nu pot fi executate, impiedicarea va fi adusa fara intârziere la cunostinta Clientului, cerându-i-se instructiuni.

5.4. Daca in termen de 24 ore de la momentul solicitarii Transportatorului de mai sus expeditorul nu da instructiuni ce pot fi executate, Transportatorul poate sa pastreze Bunurile in depozit sau il poate depozita la un tert, in conditiile Reglementarilor.

5.5. In cazul in care impiedicarea la Transport a incetat inainte de sosirea instructiunilor Clientului, Bunurile se transmit la Locatia de destinatie, fara a se mai astepta aceste instructiuni, Clientul fiind instiintat despre aceasta fara intârziere, iar Durata Transportului se considera extinsa cu perioada intarzierii, fara nicio sanctiune pentru Transportator.

6. Livrare. Receptie

6.1. La Locatia de destinatie, Transportatorul are obligatia sa descarce Bunurile pana la adresa de destinatie. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Locatia de destinatie este un apartament sau alta asemenea locatie, Transportatorul are obligatia sa aduca bunurile in fata blocului sau a casei, fara a fi obligat sa intre in adresa pentru a livra Bunurile.

6.2. Clientul are obligatia sa se prezinte pentru livrare si sa semneze toate documentele necesare in vederea finalizarii Comenzii.

6.3. Clientul (reprezentantul Clientului) are dreptul sa solicite sa constate identitatea, cantitatea si starea Bunurilor transportate. Transportatorul se va conforma acestei solicitari, care nu poate dura mai mult de 1 ora de la momentul solicitarii.

7. Imposibilitatea predarii. Daca destinatarul nu este gasit, refuza sau neglijeaza preluarea bunurilor ori daca exista neintelegeri privind preluarea bunurilor intre mai multi destinatari sau din orice motiv, fara culpa sa, Transportatorul nu poate preda Bunurile Transportate, acesta va solicita imediat instructiuni Clientului, care este obligat sa i le transmita in maximum 30 de minute, sub sanctiunea returnarii Bunurilor catre Expeditor, pe cheltuiala Clientului, sau a vânzarii lor de catre Transportator, dupa caz, conform Reglementarilor.

V. Raspunderi

1. Clientul raspunde a) pentru instructiunile date Transportatorului si eventualele prejudicii rezultate din alegerea itinerarului stabilit; b) pentru toate prejudiciile cauzate Transportatorului ca urmare a deficientelor privind privind Bunurile si neaduse la cunostinta Transportatorului;

2. Transportatorul raspunde a) pentru avarierea/deteriorarea/alterarea/pierderea Bunurilor pe parcursul Transportului; b) pentru orice fel de intârziere in efectuarea Transportului, exceptând situatiie justificate; c) pentru prejudiciile cauzate de nerespectarea itinerariului sau a instructiunilor stabilite cu Clientul; (d) pentruu orice act sau fapt al unui Transportator subsecvent angajat de catre Transportator.

3. Limitare de raspundere. Transportatorul nu raspunde daca pierderea totala ori partiala sau, dupa caz, alterarea ori deteriorarea s-a produs din cauza: (i) lipsei ori defectuozitatii ambalajului, daca dupa aspectul exterior nu putea fi observat la primirea Bunului pentru Transport; (ii) expedierii sub o denumire necorespunzatoare, inexacta ori incompleta a unor Bunuri excluse de la Transport sau admise la Transport numai sub anumite conditii, precum si a nerespectarii de catre Client a masurilor de siguranta prevazute pentru acestea din urma; (iii) unor evenimente naturale inerente Transportului in vehicule deschise, daca, potrivit Reglementarilor, Bunurile trebuie transportate intr-un mod special, neadus la cunosinta de catre Client; (iv) naturii Bunului transportat, daca aceasta il expune pierderii sau stricaciunii prin sfarâmare, spargere, ruginire, alterare interioara spontana si altele asemenea; (v) pierderii de greutate, oricare ar fi distanta parcursa, daca si in masura in care Bunul transportat este dintre acelea care prin natura lor sufera, obisnuit, prin simplul fapt al Transportului, o asemenea pierdere; (vi) pericolului inerent al Transportului de animale vii; (vii) oricarei alte imprejurari prevazute prin lege speciala; (viii) in caz de forta majora sau caz fortuit.

4. In cazul in care Transportatorul ajnuge la locatia comunicata de Client in vederea incarcarii marfii, insa situatia reala de fapt nu corepsunde cu comanda plasata (ex. Comanda se referea la incarcarea a 2 metrii de podea iar in realitate marfa ocupa 3 metrii de podea), Transportatorul are dreptul sa:

- Refuze incarcarea marfii si sa solicita cheltuielile aferente dislocarii;

- Incarce marfa si sa modifice pretul comunicat initial prin acceptarea comenzii, in sensul de a adauga diferenta pentru surplus de marfa;

- Sa incarce doar marfa stipulata in comanda.

VI. Prevederi finale

1. Notificari. Orice notificare sau comunicare in legatura cu prezentul Contract va fi in scris (inclusiv prin e-mail sau prin intermediul aplicatiei) si va fi considerata comunicata daca este transmisa Partii destinatare la datele de contact notificate prin orice metoda celeilalte Parti.

2. Legea Aplicabila. Litigii. Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile din Romania. Orice disputa sau diferenta care decurge din sau in legatura cu prezentul Contract, care nu poate fi solutionata prin negocieri amiabile in termen de 15 zile de la notificarea oricarei Parti in acest sens, va fi solutionata definitiv de catre instantele competente.

Prezentele Conditii Generale au fost comunicate atat Clientului, cat si Transportatorului la momentul crearii Contului personal in aplicatia Cargo Buddy, cat si la momentul acceptarii Ofertei de Transport de catre Client