Cât costă să obțin licența de transport marfă Blog

Cât costă să obțin licența de transport marfă

Conform legislației în vigoare, activitatea de transport marfă poate fi desfășurată doar de către întreprinderile care îndeplinesc, concomitent, două condiții esențiale: au ca obiect de activitate transportul mărfii și dețin o licență comunitară de transport. Înainte de a discuta despre pașii necesari în vederea obținerii unei licențe de transport marfă, dar și despre costurile implicate, trebuie menționate câteva aspecte importante. 

În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, este necesar ca cei care dețin deja o firmă sau sunt persoane fizice autorizate să încorporeze în obiectul de activitate codul CAEN 4941, care se referă la Transporturi rutiere de mărfuri. Acest cod le va permite operatorilor să desfășoare următoarele activități:

 • închirierea camioanelor cu șofer către cei care au nevoie de servicii de transport marfă;
 • transport de autoturisme;
 • transport de marfă vrac cu dube, camioane sau autocisterne (necesare, de exemplu, pentru colectarea laptelui din ferme);
 • transport frigorific;
 • transportul buștenilor;
 • transportul deșeurilor provenite doar din activități de eliminare/ colectare;
 • transportul mărfurilor;
 • transporturi grele.

Dacă este vorba despre o firmă nou înființată, se va utiliza din start codul CAEN amintit anterior.

Posibilitatea de a efectua transport rutier de marfă se acordă doar celor care îndeplinesc concomitent mai multe condiții:

 • au un sediu social situat pe teritoriul României;
 • dispun de unul sau mai multe autovehicule utilizate pentru transportul mărfii, întreținute corespunzător din punct de vedere tehnic;
 • au o bună reputație – întreprinderea și managerul de transport nu au fost niciodată condamnate sau sancționate pentru încălcări grave ale legilor naționale și comunitare;
 • au capacitatea financiară adecvată pentru susținerea activității de transport marfă – întreprinderea trebuie să demonstreze anual că dispune de capital și rezerve de minim 9000 de euro, în cazul unui singur vehicul de transport marfă utilizat, pentru fiecare vehicul în plus adăugându-se 5000 de euro;
 • au competența profesională necesară – managerul de transport marfă și șoferii trebuie să dețină certificate de competență profesională.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, întreprinderea poate aplica pentru a obține o licență de transport marfă.

Documente licență transport marfă

Conform Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la efectuarea transporturilor rutiere, stabilite prin OG nr. 27/2011, licența de transport rutier se acordă de către Autoritatea Rutieră Română (ARR). În afara normelor legale menționate, transportul rutier de marfă este reglementat și de Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. 

În vederea obținerii licenței de transport marfă, se vor depune la ARR următoarele documente:

 1. cerere tip pentru eliberarea licenței pentru transportul mărfii, în original – se poate obține de pe site-ul oficial ARR;
 2. copiile documentelor care atestă deținerea sediului în care se desfășoară activitatea administrativă și operativă și în care se păstrează toate documentele legate de transportul rutier de marfă;
 3. copiile documentelor care atestă întreținerea tehnică a vehiculelor utilizate pentru transportul mărfii;
 4. cazierul judiciar al managerului de transport și al firmei de transport, în original;
 5. declarație pe propria răspundere a managerului de transport și a firmei de transport, cu privire la buna reputație – modelele tip se pot obține de pe site-ul oficial ARR;
 6. copiile documentelor care atestă capacitatea financiară adecvată (conform condițiilor amintite anterior) sau, dacă firma nu deține această capacitate, poate fi prezentată o asigurare sau o garanție bancară;
 7. copie a certificatului de competență profesională a managerului de transport de marfă;
 8. documentele autovehiculului/ autovehiculelor utilizate: copii ale cărții de identitate și certificatului de înmatriculare (inclusiv ITP valabil);
 9. dovada plății tarifului pentru eliberarea licenței și a copiei conforme (copia conformă este necesară pentru fiecare autovehicul în parte).

Administratorul companiei de transport marfă va trebui să semneze și ștampileze copiile documentelor și să specifice în dreptul semnăturii, pe propria răspundere, că documentele sunt conforme cu originalul.

În urma analizării documentelor, ARR eliberează licența comunitară de transport marfă valabilă pe o perioadă de 10 ani. Aceasta se păstrează la sediul societății care se ocupă cu transportul mărfii. Copia conformă, necesară pentru fiecare autovehicul de transport marfă, este valabilă timp de un an (fără să depășească termenul de valabilitate pe care îl are licența comunitară).

Preț licență transport marfă

Așa cum am menționat anterior, în vederea obținerii licenței pentru transportul mărfii este necesar să fie depusă și dovada plății tarifelor aferente. Aceste tarife sunt aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2 156/2005, privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de către ARR, cu modificările ulterioare.

Așadar, înainte de a depune dosarul la ARR, se vor plăti următoarele taxe:

 • 706 lei – tarif pentru eliberarea licenței comunitare pentru transportul de marfă, valabilă 10 ani;
 • 260 lei – tarif pentru eliberarea copiei conforme a licenței comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu, pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, document valabil 1 an;
 • 64 de lei – tarif pentru eliberarea copiei conforme a licenței comunitare solicitată de operatori de transport pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3.5 tone, cu care se efectuează transport rutier de vehicule defecte sau avariate, document valabil 1 an.

Obținerea unei licențe de transport marfă presupune întocmirea unui dosar destul de generos, având în vedere numărul de documente necesare. Deși procesul poate părea anevoios, acest pas contribuie la garanția pe care o oferă transportatorul clienților săi în ceea ce privește siguranța mărfii și a transportului.